- Gården på fjellet-

Årets nyhet: selvplukk på Ålbu!

Fra sesongstart vil det stå en grønnsaksvogn ved veien rett ved Ålbusgrenda. Der kan du hente sesongens grønnsaker med selvplukk. I begynnelsen vil den få påfyll hver fredag kl. 15, men det vil øke etterhvert som grønnsakene får mer tid i feltet!
Det er mulig å betale med Vipps.

Kom på kurs til Aalbu Markedshage i mai. 

Vår tilnærming

Dyrking med omtanke. 

Målet vårt er å dyrke sunne, usprøytete grønnsaker til næromgivelsene. Vi driver grønnsaksproduksjon i liten skala ved å bruke en intensiv biologisk dyrkingsmetode. Dyrkingen foregår på permanente bedd hvor det blir brukt håndredskaper til effektiv bearbeiding av jorda, luking, og høsting av grønnsaker.


Vi selger grønnsakskasser til abonnenter, Tågvollan barnehage, Oppdal Ungdomsskole sitt skolekjøkken, Bortistu Gjestegard, Skifer Hotell og Oppdal Turisthotell.
Se hvordan vi utvikler markedshagen

Våre produkt 

Grønnsakene får mye tid til å utvikle seg og modne på frimark. De får en god smak fra det mineralrike jordsmonnet i Oppdalsfjellene. Hittil er det nesten ubegrenset hva som vokser av norske grønnsaker ved hjelp av fiber- og insektsduk, tunneler, og en nennsom hånd. I løpet av én sesong dyrker vi opp mot 30 forskjellige typer grønnsaker som modnes til ulik tid.

Gården ligger 560 meter over havet, og i markedshagen blir det stadig utforsket hva som kan dyrkes av forskjellige typer grønnsaker i fjellklimaet. 


Samarbeidspartnere

Vi er medlem av Oppdal Smak av Fjell som består av lokale mat - og drikke produsenter. Vi jobber sammen for å fremme lokalt mathåndverk fra Oppdal og Rennebu.


Vi leverer grønnsaker til familier, og andre som: LOKALPRODUSERT