- Gården på fjellet-

Vi har gavekort til jul.

Hva gir man til "den som har alt"? Gavekort på lokale grønnsaker! Vi har en fin smaksprøve levert rett på døren i løpet av sesong -24.

Kontakt oss og vi lager kort som kan ligge under juletreet. Pris for gavekort er:

100 kr

200kr

300kr

Sesongavslutning.

Sees i 2024!

Vår tilnærming

Dyrking med omtanke.

Målet vårt er å dyrke sunne, usprøytete grønnsaker til næromgivelsene. Vi driver grønnsaksproduksjon i liten skala ved å bruke en intensiv biologisk dyrkingsmetode. Dyrkingen foregår på permanente bedd hvor det blir brukt håndredskaper til effektiv bearbeiding av jorda, luking, og høsting av grønnsaker.


Ta kontakt med oss


Se hvordan vi utvikler markedshagen

Våre produkter.

Grønnsakene får mye tid til å utvikle seg og modne på frimark. De får en god smak fra det mineralrike jordsmonnet i Oppdalsfjellene. 

Gården ligger 560 meter over havet, og i markedshagen blir det stadig utforsket hva som kan dyrkes av forskjellige typer grønnsaker i fjellklimaet. 


Samarbeidspartnere

Vi er medlem av Oppdal Smak av Fjell som består av lokale mat - og drikke produsenter. Vi jobber sammen for å fremme lokalt mathåndverk fra Oppdal og Rennebu.


Vi leverer grønnsaker til: 

abonnenter, Tågvollan barnehage, Oppdal Ungdomsskole sitt skolekjøkken, Bortistu Gjestegard, Skifer Hotell og Oppdal Turisthotell.LOKALPRODUSERT