- Gården på fjellet-

Salg av grønnsaker -24 har startet. 

Vår faste selvplukkvogn står nå ved Ålbusgrenda ved riksveg 70, med påfyll fra fredag til søndag, med flere påfyllsdager etterhvert i sesongen. 

Den andre salgsvogna står under tunnelen ved Krux i sentrum hver fredag fra kl. 14-20 fra august. 

Vår tilnærming

Dyrking med omtanke.

Målet vårt er å dyrke sunne, usprøytete grønnsaker til næromgivelsene. Vi driver grønnsaksproduksjon i liten skala ved å bruke en intensiv biologisk dyrkingsmetode. Dyrkingen foregår på permanente bedd hvor det blir brukt håndredskaper til effektiv bearbeiding av jorda, luking, og høsting av grønnsaker.


Se hvordan vi utvikler markedshagen

Våre produkter.

Grønnsakene får mye tid til å utvikle seg og modne på frimark. De får en god smak fra det mineralrike jordsmonnet i Oppdalsfjellene. 

Gården ligger 560 meter over havet, og i markedshagen blir det stadig utforsket hva som kan dyrkes av forskjellige typer grønnsaker i fjellklimaet. 


Vi leverer grønnsaker til: 

Tågvollan barnehage, Oppdal Ungdomsskole sitt skolekjøkken, Bortistu Gjestegard, Skifer Hotell og Oppdal Turisthotell.LOKALPRODUSERT