- Gården på fjellet-
Årets nyhet: selvplukk ved Ålbusgrenda!

Vogna er ferdig!!!
Nå står den oppe ved veien ved Ålbusgrenda, ved siden av bussholdeplassen.
Der kan du hente sesongens grønnsaker med selvplukk.
Det er mulig å betale med Vipps og kontanter.

Ta kontakt med oss

Vår tilnærming

Dyrking med omtanke. 

Målet vårt er å dyrke sunne, usprøytete grønnsaker til næromgivelsene. Vi driver grønnsaksproduksjon i liten skala ved å bruke en intensiv biologisk dyrkingsmetode. Dyrkingen foregår på permanente bedd hvor det blir brukt håndredskaper til effektiv bearbeiding av jorda, luking, og høsting av grønnsaker.Se hvordan vi utvikler markedshagen

Våre produkt 

Grønnsakene får mye tid til å utvikle seg og modne på frimark. De får en god smak fra det mineralrike jordsmonnet i Oppdalsfjellene. 

Gården ligger 560 meter over havet, og i markedshagen blir det stadig utforsket hva som kan dyrkes av forskjellige typer grønnsaker i fjellklimaet. 


Samarbeidspartnere

Vi er medlem av Oppdal Smak av Fjell som består av lokale mat - og drikke produsenter. Vi jobber sammen for å fremme lokalt mathåndverk fra Oppdal og Rennebu.


Vi leverer grønnsaker til: 

abonnenter, Tågvollan barnehage, Oppdal Ungdomsskole sitt skolekjøkken, Bortistu Gjestegard, Skifer Hotell og Oppdal Turisthotell.LOKALPRODUSERT